HELSE-STUEN LØGUMKLOSTER
v/ Certificeret TankeFelt Terapeut Kurt Jürgensen

 
     
 

Forside     TFT-Succes     Helse-Stuen.dk

 
     
 

TFT / EFT    TANKEFELTTERAPI

 
     
 
Bank dig stille og rolig forskellige steder på
kroppen medens du tænker på dit ubehag.
Ubehaget reduceres eller forsvinder helt!
Sådan er grundprincippet i TFT.

Se succeshistorierne her.

TFT "banke"-tavle

 
     
 

Hent min brochure om TankeFelt Behandling her

 
     
 

Hvad er TankeFeltTerapi TFT

 
 
 
Lars Mygind får behandling af Kurt TankeFeltTerapi (TFT) kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi – resultatet er en forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit eliminerer psykisk ubehag. TankeFeltTerapi (TFT) er en ny teknik til hurtig eliminering af alle former for følelsesmæssig ubehag og flere former for fysisk ubehag.

Det virker gennem stimulation af kroppens energibaner. der benyttes ikke nåle eller massage, men derimod en let banken med fingrene forskellige steder på kroppen samtidig med, at den der behandles tænker på sit ubehag.

Resultatet er forbløffende, og problemer forsvinder i mange tilfælde i løbet af kort tid.
 
     
     
 

Velkommen og lad dig inspirere

 
 
 

Kurt Jürgensen, uddannet TankeFeltTerapeut, Coach, Massør, Zoneterapeut og Akupunktør

Velkommen, mit navn er Kurt Jürgensen og jeg er uddannet TFT TankeFeltTerapeut ved TFT-Danmark, Lars Mygind, Uddannelsesbevis Nr. 0071 og TFT-Noway, Mats Uldahl, Udannelses-bevis Nr. 000715 og har siden 2005 arbejdet med TFT.

Ud over dette er jeg uddannet Coach, Massør, Zoneterapeut og Akupunktør og har Helse-Stuen i Løgumkloster siden 1999. Taler også tysk og engelsk.

Efterfølgende finder du nogle informationer omkring TFT / EFT. Lad dig inspirere...

   
 
     
 

Når den rationelle tanke giver op

 
     
 
Mange har forsøgt sig med langvarigt behandlings-forløb i traditionelle terapiformer, uden effekt. De kommer frem til en dyb forståelse af problemet og dets årsager, men ofte lykkes det alligevel ikke at tænke den irrationelle følelse væk. Netop fordi den er irrationel.

Ubehaget er lagret i kroppen som en ubevidst refleks, der dukker op igen og igen, ligegyldig hvor meget man stritter imod. Derfor er det nødvendigt at tænke i krop, tanke og følelse som helhed, når man behandler psykiske problemer.

 
     
     
 

Hvor kommer TFT fra?

 
 
 
Thought Field Therapy (TankeFeltTerapi) - En revolutionerende hjælp til selvhjælp og som kan lindre de fleste typer psykologiske problemer. En smertefri, enkel og anvendelig metode for at lindre følelsesmæssige problemer på det perfekte tidspunkt, når man har dem!

I 1980 gennemførte Dr. Roger Callahan (en meget erfaren psykolog) kursus i meridianlære og Kinesiologi. Derefter forsøgte han at sætte noget af denne kundskab sammen på en af sine patienter, Mary. Hun havde ekstrem vandskræk, og havde været i behandling hos Callahan i ca. 18 måneder. I denne tid, hvor hun var blevet behandlet med forskellige metoder, bl.a. hypnose og adfærdsterapi, var det kun blevet lidt bedre med sin frygt for vand. Hun havde vældig ondt i maven bare ved at tænke på et svømmebassin. Callahan bad hende om at tænke på dette mens han bankede hende let under det ene øje (starten på mave-meridianen), med en finger. Efter ca. 2 minutter sagde hun: "It's gone" – det er væk! Derefter gik hun mod svømmebassinet. Callahan blev bange for hvad der skete og råbte efter hende. Hun fortsatte imidlertid og gik i bassinet helt uden frygt og helt uden sin sædvanlige smerte i maven. Dette var selvfølgelig meget mærkelig både for Callahan og hende selv.
     
Siden den dag har Mary været helt fri for sin vandskræk og har ikke behøvet at gentage behandlingen.

Dette førte til at Callahan begyndte at studere om flere punkter på meridianerne kunne opnå lignende resultater, og i dag 25 år efter, har metoden han skabte hjulpet mere end 10.000 mennesker til at blive deres tidligere "uløselige" psykiske problemer kvit.
 
I dag bruges Callahans TFT af titusinde vis af psykologer, psykiatere, medicinere, homeopater, akupunktører, kinesiologer, tandlæger, socialarbejdere, sygeplejere, specialuddannede tankefelt terapeuter osv.

Antallet af behandlere øges meget hurtigt efter at det i mange år var svært vanskelig for Callahan at bryde gennem muren af skepsis som der naturlig nok var til metoden blandt etablerede eksperter.
 
     
     
 

Hvor virker TFT?

 
 
 
TankeFelt Terapi har stor indflydelse på kroppens funktioner og specielt de symptomer, som kan relateres til psykiske ubalancer. Her er nævnt nogle eksempler:
   
Stress
Norske undersøgelser med pulsvariationsmåling (HRV) med EKG har vist, at TFT-behandling næsten øjeblikkelig afbalancerer det autonome nervesystem. Det betyder, at vi ofte får en hurtig effekt at behandling på blodtryk, hjerteflimmer, svimmelhed og andre stress-symptomer.

De langsigtede stress-virkninger som udbrændthed, træthed og ligefrem depression kan ligeledes behandles med TFT.

■ blodtryk    ■ svimmelhed    ■ depression    ■ hjerteflimmer   ■ udbrændthed   ■ træthed

 
Angst
Generaliseret angst - konstant følelse af angst uden identificerbar årsag. TFT er en metode, der tager udgangspunkt i, hvor angsten føles i kroppen og ikke i årsagerne.
Socialangst
- når du føler ubehag i sociale situationer. Det kan være fester, forældremøder, familiesammen-komster, møder på arbejdet, indkøbssituationer osv.
Panikangst
- akut og alvorlig angst, der kan være koblet til en bestemt situation, men som også kan opstå uden oplagt årsag.

■ socialangst   ■ møder på arbejdet   ■ fester   ■ indkøbssituationer   ■ forældremøder   ■ panikangst  
■ familiesammenkomster   ■ angst uden oplagt årsag

   
Fobier
En fobi er en irrationel frygt for noget, man objektivt ved ikke er farligt. Blandt de mest almindelige fobier er frygten for at holde højdeskræk, angst for kryb og klaustrofobi.

■ edderkopfobi   ■ fuglefobi  ■ slangefobi   ■ klaustrofobi   ■ højdeskræk   ■ flyskræk   ■ bilskræk  
■ præstationsangst   ■ eksamensskræk   ■ holde tale   ■ tandlægeskræk

 
Traumer
Traumer er ubehag og angsttilstande, der opstår som følge af traumatiske oplevelser. Eksempler er

■ overfald   ■ sygdom   ■ operationer ■ trafikulykker   ■ dødsfald   ■ skilsmisse   ■ opsigelser

 
Tvangstanker og Tvangshandlinger
Også benævnt OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Tilstanden kan fx. medføre overdreven hygiejne, gentagen kontrol med lys og låse samt andre rituelle adfærds- og tankemønstre. I TFT tager vi udgangspunkt i den angst og det ubehag det giver ikke at kunne udføre tvangshandlingerne.

■ overdreven hygiejne   ■ gentagen kontrol med lys  ■ gentagen kontrol med låse

 
Spiseforstyrrelser
Ved spiseforstyrrelser som anoreksi / bulimi / overspisning er forudsætningen for succesrig behandling ofte at hjælpe klienten over sin forvredne oplevelse af sin egen krop. TFT har vist sig at være et særdeles nyttigt værktøj til at genskabe klientens evne til at vurdere sin krop realistisk. Desuden har det vist sig at spiseforstyrrelser stor set altid dækker over en eller flere former for angst.

■ anoreksi   ■ overspisning   ■ bulimi   ■ slankning

 
Afhængighed
Hvis du ønsker at komme af med cigaretterne, alkoholen, spillemanien, neglebidningen, chokoladen eller andre uhensigtsmæssige vaner, kan TFT være redskabet.

■ cigaretter   ■ neglebidning   ■ alkohol   ■ chokoladen   ■ spillemanien   ■ uhensigtsmæssige vaner

 
Andet, som er blevet hjulpet

■ Akut traume   ■ sorg, kærlighedssorg   ■ omsorgsvigt   ■ Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD)
■ hyperaktivitet   ■ coaching   ■ depression   ■ impulskontrol   ■ dysleksi   ■ stamning   ■ smerter  ■ hovedpine 
■ migræne   ■ tinnitus   ■ postviral træthed   ■ koncentrationsbesvær

Og nye anvendelser opdages hele tiden, fx. kan forkølelse og influenza afhjælpes med TFT.

 
     
     
 

Undersøgelse af TFT

 
 
 
Argentinske studie af Tankefelt Terapi
I en argentinsk undersøgelse af klienten med angst oplevede 90% en bedring mens 76% blev symptomfrie med TFT. Læs om det omfattende Argentinske studie af Tankefelt Terapi.
 
Foreløbig rapport
Af Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD.

Hele studiet omfattede mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay gennem en periode på 14 år. I alt deltog 34 terapeuter.
Alle patienterne først gennemgik diagnostiske undersøgelser, derefter blev de inddelt i tilfældige grupper og modtog forskellige typer behandling. Dertil kommer en efterundersøgelse foretaget efter 1, 3, 6 og 12 måneder.

Undersøgelses resultater
Rapportens forfattere har kommenteret studiet og bemærker at de kliniske forsøg der omtales anses for at være et pilot projekt - en indledning til et egentligt videnskabeligt studie. Forsøgene blev således i første omgang ikke gennemført med offentliggørelse for øje. Især bør det bemærkes at ikke alle variable, der skal kontrolleres i et grundigt forsøg blev fulgt. Fx. blev forsøgets kriterier ikke præcist defineret og rapportering var rimelig uformel, siger de. Imidlertid var resultaterne så bemærkelsesværdige at de valgte at publicere studiet.

En undergruppe i dette store studie bestod af 5.000 patienter som led af forskellige typer angst. Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A), resten med kognitiv adfærdsterapi samt medikamenter (gruppe B).

I gruppe A var der en bedring hos 90% og i gruppe B hos 63%.
I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.
I gruppe A var gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15.
Efter undersøgelsen viste færre i gruppe A tilbagefald (tal ikke opgivet).
Der blev ikke påvist nogle bivirkninger ved brug af TFT.
 
     
 
 

TFT har også været anvendt i Kosovo med rigtig god succes

Resultater af behandling af krigstraumer i Kosovo

I 2000 blev TFT introduceret som metode til at behandle krigstraumer i Kosovo. Selv om resultaterne af denne undersøgelse kritiseres for manglende videnskabelighed har vi valgt at fortælle om undersøgelsen. Resultaterne er præsenteret i det amerikanske magasin Journal of Clinical Psychology i oktober 2001, hvor kritikken af undersøgelsen også er fremført.

Til trods for de vanskelige forhold med sprogbarrierer, skepsis og fortsatte voldshandlinger i landet fik teamet bestående af læger og psykologer usædvanligt gode resultater blandt den krigshærgede befolkning. Etniske albanere - 105 personer med til sammen 249 forskellige traumer, blev behandlet med tankefeltterapi i egne hjem, fordelt over flere perioder fra april 2000 og et år frem. Af disse blev 103 kureret for i alt 247 traumer. Ca. 100 af patienterne var henvist af egen læge. 81 personer blev fulgt i gennemsnitlig 5 måneder efter behandlingen, uden at tilbagefald kunne påvises. Alderen varierede blandt de behandlede fra 4 til 78 år med en lige fordeling af kvinder og mænd. I en anden gruppe på 50 personer, heriblandt mange soldater, der blev behandlet i sommeren 2001, blev der registeret 150 traumer. Alle blev fuldstændig raske.
 
 

Artikler, Medieomtale og min succes med TFT

 
Kurt hjælper Christa med piskesmæld - se flere succeshistorier her.
 
     
  Enkelte beretninger kan godt indeholde flere tilstande, som er løst samtidigt og så der er mange vellykkede behandlinger jeg endnu ikke har skrevet om.

 Se De Mange Succeshistorier med TFT - klik her

 

 
  Hvad andre har oplevet med TankeFelt Behandling:  
     
   
     
 

Behandling

 
 
 
Behandlingen foregår ved at klientens ubehag defineres og fastlægges i et niveau fra 1 til 10. Skalaen betegnes SUD-skala (= Subjective Units of Distress = Subjektive Enheder af Ubehag). Der kan godt være flere ubehag og disse defineres hver for sig og fastlægges med SUD.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  ← ingen ubehag     ubehag størst →  
 

Nogle gange kan det være svært at forholde sig til følelsen.
I disse tilfælde kan dette skema hjælpe og specielt ved børn.

 

SUD - skema

 
Derefter banker terapeuten ganske let på klienten forskellige steder på kroppen mens de sidder overfor hinanden. Samtidig ledes klientens tanker ind på det følelsesmæssige ubehag. I de fleste tilfælde reduceres ubehaget hurtigt, hvilket kontrolleres med fastlæggelse af SUD.

TFT behandlingen består af 1 behandling som er opdelt i 5 sessioner. Disse fem sessioner fordeles over et tidsrum som er passende til det aktuelle problem(er) og kan vare op til nogle timer. Betaling sker i forbindelse med den første session. Undervejs lærer klienten at bruge teknikken på dig selv og vil få udleveret en let forståelig brugerhåndbog. Prisen for 1 behandling med 5 sessioner aftales separat.

 

Lars Mygind får behandling af Kurt Jürgensen
Lars Mygind får behandling af Kurt Jürgensen

 
     
 

  Hent min brochure om TankeFelt Behandling her

 
     
     
     
     
 

Copyright 1999-2017 © Helse-Stuen Løgumkloster, v/ Kurt Jürgensen

Mellemgade 2a • DK-6240 Løgumkloster • +45 4033 3175 • mail [at] helse-stuen.dk • CVR: 65356554

 
     
 

StatCount - Traffic counter / StatCount - Traffic counter